Södertälje

Politiker oense om Södertäljebesparingar

Moderaterna i Södertälje tycker att kommunens besparingar efter de ekonomiska problem som uppstått i samband med lågkonjunkturen inte räcker. Dessutom tycker partiet att åtgärderna sätts in för sent. Kommunfullmäktige tog på måndagskvällen beslut om besparingar på cirka femtio miljoner kronor.

– Nej det räcker inte, vi saknar nittio miljoner för att komma i balans vid årsskiftet och därför tycker jag och moderaterna att här måste vi ta ett krafttag nu, säger Marita Lärnestad som är gruppledare för moderaterna i Södertälje.

Enligt moderaterna visade prognoser redan 2006 att ekonomin skulle försämras runt 2009. Och enligt partiet har revisorerna i kommunen i två år i rad pekat på att ekonomin inte sett bra ut.

Moderaterna vill därför ta ett krafttag för att förbättra ekonomin i kommunen. Partiet vill spara dubbelt så mycket pengar på verksamheten jämfört med vad kommunledningen vill göra.

– Vi har ju under de goda tiderna lagt undan en del pengar som vi kan utnyttja och blir lågkonjunkturen längre har vi också reserver för det, säger Kommunstyrelsen ordförande socialdemokraten Anders Lago.

Men de borgerliga partierna är inte eniga. Folkpartiet vill spara mindre pengar på verksamheten jämfört vad kommunledningen vill göra och plocka ut mer pengar från de kommunala bolagen istället.

– Vi vet att det skapar oro och turbulens när vi går in och ändrar förutsättningarna under brinnande budgetår och för att inte den situationen ska uppstå så föreslår vi att besparingen i höst stannar på en procent, säger Mats Siljebrand (FP).

– Ja det är alltid en avvägning, nu plockar vi ut ytterliggare 200 miljoner ur våra kommunala bolag, utöver dom 150 miljoner som vi normalt tar ut varje år så gör vi en extrauttagning på 200 miljoner, men man kan diskutera hur mycket, men man vet ju heller inte hur lång lågkonjunkturen blir, säger Anders Lago (S) igen.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se