STOCKHOLM

Egalia får bidrag från staden

RFSL:s fritidsgård Egalia kommer att kunna fortsätta ha öppet under resten av året. Organisations- och föreningsutskottet i Stockholm har besluta att ge Egalia 225 000 kronor som ska gå till driva verksamheten fram till årsskiftet.

I tre år har RFSL:s fritidsgård för HBT-ungdomar, Egalia, fått pengar från Allmänna arvsfonden. Men nu i höst tar pengarna från arvsfonden slut.

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, har därför sökt pengar hos Stockholms stad i stället och igår, tisdag, beslutade Organisations- och föreningsutskottet att ge 225 000 kronor för att Egalia ska kunna hållas öppet under resten av året.

Marie Carlsson som är verksamhetschef för Egalia är glad för pengarna men hon säger att man nu måste jobba vidare för att få fram pengar till kommande år.

- Vi får lämna in en ordinarie verksamhetsansökan till Stockholms stad för Egalia för 2010 och Solna stad har redan flaggat för att betala för de som är från Solna, säger Marie Carlsson.

Hanna Nilsson och Kristina Garborg tycker att det är viktigt att Egalia finns kvar.

- Det är bara viktigt för att man inte ska känna sig ensam eller man ska inte behöva känna sig fel, utan man ska kunna vara sig själv och vara stolt över det, säger Kristina Garborg.

- Just för sådana som inte hunnit hitta någon trygghet i sig själva kommer det kunna betyda jättemycket för, Egalia är en trygg miljö där man kan få finnas och känna att man är accepterad och inte är konstig och annorlunda, säger Hanna Nilsson.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se