Järnvägsbehov utreds när befokning ökar

SL och sex kommuner i nordöstra länet, Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker har enats om att satsa 20 miljoner kronor på en utredning om framtida behovet av järnvägar i området.

Befolkningen beräknas öka med 40 procent till år 2030 i de be-rörda kommunerna. För att möta det måste kollektivtrafiken byggas ut, skriver SL och de sex kommunerna i ett pressmed-delande. Ett första steg är att satsa på en järnvägsutredning.