Stockholm

Pride kritiseras för sponsorutrymme

Konsumentverket ingriper mot en av sponsorerna på årets Pridefestival i Stockholm. Tobaksbolaget British American Tobacco Sweden (BAT) presenteras som stolt partner till Stockholm pride på webbplatsen.

Tobakslagen förbjuder all sponsring från tobaksbolag gentemot arrangemang som riktar sig till allmänheten. Konsumentverket bedömer att presentationen av företaget på Stockholm Prides webbplats visar på otillåten sponsring. Konsumentverket begär nu in yttrande från British American Tobacco Sweden.