Pengar för specialpedagoger granskas

Stockholms stad ska utvärdera hur skolorna använder de pengar som ska gå till elever i behov av särskilt stöd. Efter en förändring förra året får skolorna en pott pengar var för att köpa stöd tiill eleverna. Men förändringen har lett till att allt färre anlitar statens specialpedagoger, vars tjänster tidigare var gratis för skolorna. Efter förändringen har antalet elever som får hjälp av dem halverats.

Kerstin Krebs är mamma till en dotter med synnedsättning - och hon är kritisk till systemet.

– Ja, jag tycker inte att det här är bra förstås. För att idag är det så att skolorna är ansvariga för sin egen budget och alla kostnader och det är väldigt lätt att göra fel prioriteringar om man ska uttrycka sig vänligt.

Specialpedagogerna hjälper lärarna så att eleven får rätt stöd i undervisningen och innan deras tjänster fick en prislapp på 650 kronor i timmen så hade de i princip fri tillgång till tjänsten. Sedan årsskiftet, då avgiften infördes, har antalet hjälpta elever minskat med hälften.

Men Ann-Katrin Åslund (FP), ledamot av utbildningsnämnden, försvarar avgiften. Hon menar att det inte går att dra slutsatsen att eleverna får sämre stöd det kan lika gärna betyda att skolorna köper elevstödet nån annanstans.

– Det man kan se, det är ju att man på uppdragsavdelningen inte har fått så många som har köpt hos dem, men det här måste man noga följa upp. Och är det så att man upplever att man inte får den här hjälpen och inte får gehör av skolan då ska man gå vidare till grundskoleavdelningen, säger hon.

Det nya systemet innebär att skolorna i Stockholm sedan förra året får pengar som är öronmärkta för elever som är i behov av särskilt stöd. Men vad pengarna gått till är ännu oklart då det inte finns någon redovisningsplikt. Till hösten planerar Stockholms stad att göra en utvärdering.

Anna Björkman
anna.bjorkman@sr.se