Underskott i budgeten för Stockholms stad

De sämre ekonomiska tiderna märks nu också i Stockholms stads budget. I den ekonomiska rapporten för årets första fyra månader räknar staden med att skatteintäkterna minskar med cirka 800 mijoner kronor i år.

Men eftersom Stockholm också får in pengar, bland annat tvåhundra miljoner kronor från värmebolaget Fortum, så kommer underskottet stanna på runt 140 miljoner kronor, vilket man räknar med att klara genom markförsäljning.