Solna

Bangårdsbuller kan ge vite på 45 miljoner

Banverket kan få betala 45 miljoner kronor - om de inte bygger ordentliga bullerskydd och byter fönster på de hus som ligger invid Hagalunds bangårdsområde i Solna.

Kommunen tycker att Banverket tar för lätt på bullret från om-rådet och har tröttnat och hotar därför med föreläggande om vite på 45 miljoner kronor.

 På Hagalunds bangårdsområde i Solna bullrar det både från tåg som rör sig och tåg som står stilla som repareras, städas, lastas eller vars tankar töms - till exempel. Solna stad anser att bullret från bangården - som pågår dygnet runt, alla dagar i veckan, är klart över gränsvärdena.

 Möjligheterna att minska bullret vid källan på bangårdsområ-det har undersökts men det är närmast omöjligt, skriver Solna stad i ett pressmeddelande.

 Banverket har fram till den 30 juni 2011 på sig att genomföra åtgärderna, enligt Solna Stad- som grundar sitt beslut om vite på reglerna i miljöbalken och Naturvårdsverkets riktlinjer för externt industribuller. Men Banverket har först tre veckor på sig att överklaga till Länstyrelsen om de tycker att beslutet är oskäligt.