Studie om hur barn drabbas av tinnitus

Landets första studie över hur barn utsätts och påverkas av höga ljud genomförs just nu i Stockholm.

Idag är kunskapen väldigt liten kring ljuds påverkan på barns hörsel men genom studien av 9-åringar som planeras vara klar i slutet av 2010 hoppas ljudforskaren Kim Kähäri från Örebro, som leder studien, få en bättre bild.

Hittills har 60 nioåringar i Stockholm deltagit i undersökningen och de första resultaten väntas i höst.

Undersökningen görs i samarbete teatergruppen Ammot- Artister och musiker mot tinnitus. Teatergruppen Ammot har med pjäsen Ljudhjältarna rest runt på en mängd skolor. Tanken är att barnen ska lära sig hur hörseln fungerar och vilka ljud som är bra och vilka som är farliga.