SOLNA

Banverket medvetet om bullerproblem

Banverket har inte tagit ställning till hur de ska hantera Solna kommuns beslut om ett vite på 45 miljoner kronor om inte verket bygger bullerskydd och byter fönster på hus intill Hagalunds bangårdsområde.

Claes Lundstedt, pressinformatör på Banverket, säger att Banverket fört samtal med Solna under en längre tid om hur bullerproblemet ska lösas och att frågan inte varit om något ska göras, utan vad. Målsättningen är att komma fram till en lösning som båda parter kan vara nöjda med, enligt honom.

Verket har nu tre veckor på sig att bestämma hur de ska hantera viteskravet från Solna kommun.