NYKVARN

Elever påverkas av ny skolorganisation

Nykvarn får en ny organisation för skolorna från och med i höst. Det beslutade kommunfullmäktige på onsdagen. Det innebär att kommunens tre skolor kommer att ingå i två rektorsområden.

Från höstterminen 2010 görs sedan skolorna om och många elever får byta skola. Alla skolor är idag för elever från förskoleklass och till och med årskurs nio, men hösten 2010 får de kommunens samtliga äldre elever gå i Lillhagaskolan – från årskurs 6 till och med 9.

Diskussionen har varit livlig i Nykvarn om skolornas framtid, bland annat har det pågått en namninsamling med krav på folkomröstning om hur skolorna ska organiseras.

Bakgrunden är att elevantalet i vissa årskullar minskar, och det ger minskad skolpeng, vilket nu kommunens politiska majoritet beslutat att lösa med att skapa ett samlat högstadium.