HANINGE

Olaglig strejk i Jordbro avbruten

De strejkande arbetarna vid systembolagets lager i Jordbro i Haninge har nu avbrutit den olagliga strejken och kommer återgå till arbetet på måndag morgon.

Enligt Handels ombudsman Hans Boberg anser de strejkande att de uppnått sitt mål, att uppmärksamma politiker och allmänhet på att arbetsgivare kan kringgå lagen om anställningsskydd genom att säga upp personalen och i stället välja att anställa via bemanningsföretag.

Ungefär samtidigt som de strejkande beslutade återgå i arbete kom Arbetsdomstolen i ett beslut fram till att de strejkande skulle åläggas att avbryta stridsåtgärden och börja arbeta igen.

Arbetsgivaren har också krävt skadestånd från de strejkande, men det har domstolen inte tagit ställning till än.