Värmdö

Hyreslägenheter byggs i Sandhamn

Det ska byggas hyresrätter i Sandhamn i Värmdö kommun. Kommunfullmäktige har klubbat detaljplanen för 26 hyresrätter. Det är Eknö Hemman Samfällighetsförening som ska bygga och äga lägenheterna, och det kommunala bostadsbolaget ska förvalta och hyra ut dem. Hyresrätterna byggs etappvis.

Lars Fladvad, utvecklingschef i Värmdö kommun, säger att bostäderna byggs för att de som arbetar i Sandhamn också ska kunna bo där. När spaden sätts i jorden är inte klart än.

Andra planer för Sandhamn som också klubbades i fullmäktige gäller Telegrafholmen och Lökholmen. På Telegrafholmens norra del ska Kungliga Svenska Segelsällskapet, KSSS, bygga småhus och ungdoms- och lägerverksamheten på Lökholmen ska utvecklas.