Besparingar i Tyresö

Tyresö kommun måste spara. Kommunen får in 55 miljoner kronor mindre i skatteintäkter än vad man räknat med i år på grund av det kärva ekonomiska läget.

Visserligen får kommunen in mer pengar genom att antalet skolelever blir färre än beräknat och genom höjda fastighetsavgifter.
Men för att få en budget i balans tänker kommunen anställa färre vikarier, sälja fastigheter, skjuta investeringar på framtiden och invånarna i Tyresö kommer att få höjda kommunala taxor som vatten och avlopp.
Kommunstyrelsen utesluter inte fler besparingar.