Mjölkbrist i länet

Bristen på modersmjölk är fortfarande stor i länet.
Ett 40-tal nya mammor har visserligen börjat lämna mjölk men för att klara hela sommaren krävs fler givare.

Christiane Engelbrektsson, som är ansvarig för Modersmjölkscentralen, säger att bara dom allra minsta spädbarnen nu får bröstmjölk.
Barn födda i vecka 31 och därefter får bröstmjölksersättning.