Internetvanor oroar försäkringsbolag

Många unga skriver på Facebook eller andra Internetforum att de ska resa bort på semester - och tänker inte på att det också innebär att de berättar att hemmet står tomt och obevakat för potentiella tjuvar, enligt en undersökning från försäkringsbolaget If.

I undersökningen uppgav 15 procent av de tillfrågade att de berättar på Facebook eller andra Internetforum att de ska resa bort. I åldersgruppen 18 till 29 år var andelen ännu högre - 41 procent.
Många inser att det är riskfyllt att säga på sin telefonsvarare att man är bortrest - men inte lika många förstår att ett meddelande på Internet kan vara lika riskfyllt, enligt If.
Totalt svarade drygt 3500 personer mellan 18 och 74 år på undersökningen.