STOCKHOLM

Stadsdel ville ej ge kvinnan vårdnad åter

En kvinna i västra Stockholm har häktats misstänkt för grov fridskränkning mot sina tre barn. Två av barnen har tidigare varit familjehemsplacerade, men kom tillbaka till sin mor förra året. Hon misstänks nu ha bland annat slagit dem och rispat dem med kniv och spikar.

Det var då en kvinna, som tidigare haft två av barnen familjehemsplacerade hos sig, kom för att besöka dem som misshandeln upptäcktes. Hon hittade tre barn, smutsiga och utan kläder i en stökig, illaluktande lägenhet. Hon larmade polisen och därefter togs beslut om att barnen omedelbart skulle omhändertas.

Barnen hade blåmärken och sår, och enligt den upprättade polisanmälan är modern, en 30-årig kvinna, bland annat misstänkt för att under en lång period ha hållit sina barn instängda, för att ha slagit dem, rispat dem med spikar på benen och för att ha skurit ett av barnen under hakan med en kniv.

Barnen är sju, fem och 2,5 år. De två äldsta har tidigare varit familjehemsplacerade och fick komma tillbaka till modern först efter att kammarrätten avgjort ärendet. Av domstolshandlingarna framgår att kvinnan haft stora problem i kontakten med barnen, bland annat när det gäller att sköta deras hygien. Hon har gång på gång varit föremål för insatser från socialtjänsten och då börjat fungera bättre, men hon har själv brutit kontakten med socialtjänsten flera gånger och då har situationen återigen förvärrats.

När kvinnan ville ha tillbaka vårdnaden om de två äldsta barnen 2007 motsatte sig Bromma stadsdelsnämnd det.

Nämnden gick så långt att den överklagade hela vägen till Regeringsrätten, men nekades prövningstillstånd och vårdnaden gick tillbaka till modern.

Moderaten Jan Tigerström är ordförande i stadsdelsnämnden i Bromma.

– Det som därefter har skett är ju att förvaltningen i det läget inte kan göra annat än att erbjuda stöd och hjälp, och det har också erbjudits, men då dessvärre inte tagits emot, säger han.

Hur ser du på det som har hänt nu, att barnen har blivit omhändertagna igen?

– Det är oerhört tragiskt och det är fruktansvärt att barnen har behövt utstå detta. Nu får vi väl se i detalj hur länge det har pågått och vad som faktiskt har skett, där pågår ju undersökningen.

Den misstänkta kvinnan nekar till brott.

Maria Blomquist
maria.blomquist@sr.se