Kärv ekonomi hot mot bättre anhörigstöd

Den första juli skärps socialtjänstlagen så att anhöriga som vårdar närstående ska få bättre stöd från kommunerna. Men redn innan den skärpta lagen börjat gälla har det kommit signaler om att kommunernas kärva ekonomi kan bli ett problem.

– Vi kan ju ana en viss oro just nu när det är ekonomisk kris eller i alla fall ekonomiska svårigheter i många kommuner. Dels från kommuner men kanske framförallt från länsstyrelser eller från såna som jobbar med någon form av länssamordning, säger Britta Mellfors, vid Socialstyrelsens äldreenhet.

Socialtjänstlagen ändras från den första juli 2009 så att kommunerna inte längre bör utan skall stödja anhöriga som vårdar sina närstående. Det gäller närstående som är äldre, långvarigt sjuka eller funktionshindrade.

Meningen med lagskärpningen är inte att tvinga anhöriga att ta hand om sina nära utan att underlätta för dem som vill det. Och lagändringen stärker anhörigas rätt till hjälp, enligt Britta Mellfors.

– Som enskild så kan jag ju ställa större krav på att det ska finnas någonting. Att det faktiskt står i lagstiftningen att kommunen ska. Så det är ett större åtagande för kommunerna, säger Britta Mellfors, utredare vid Socialstyrelsens äldreenhet.

Men även om lagen skärps så är det upp till varje kommun att bestämma hur anhörigstödet ska utvecklas.

Frågan är då kommunerna anser att det är ekonomiskt lönsamt att satsa på anhörigstöd.

– Man brukar säga att anhöriga gör 70 procent av vården och omsorgen i hemmet. Om inte anhöriga orkar ta hand om sina närstående då kommer systemet att braka ihop, säger Jenny Österman, Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholm.

Maria Persbo
maria.persbo@sr.se