Stockholms län

Stora hälsoskillnader mellan barn i länet

Det är fortsatt stora skillnader i länet när det gäller hälsa bland små barn. Det visar den senaste årsrapporten från Barnhälsovården i Stockholms läns landsting.

Till exempel utsätts 38 procent av spädbarnen i Skärholmen, i södra Stockholm, för passiv rökning i hemmet, att jämföra med Norrmalm och Danderyd där bara 2 procent utsätts.

Även när det gäller övervikt och fetma bland barn är det stora skillnader - i Skärholmen och Nynäshamn var andelen feta och överviktiga 4-åringar 19 procent att jämföra med drygt 6 procent i Hägersten-Liljeholmen.

När det gäller vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund är det fortfarande problem i Rinkeby och Tensta, där bara 74 procent av de små barnen vaccineras.