STOCKHOLM

Stadsdel granskas efter misstänkt barnmisshandel

Länsstyrelsen kommer att granska hur socialtjänsten i Bromma stadsdel i Stockholm agerat i det ärende där en kvinna häktats misstänkt för att ha misshandlat sina tre barn.

Karin Jaensson vid länsstyrelsen säger att Länsstyrelsen tagit beslutet på grundval av de uppgifter som förekommit i media om ärendet. Två av barnen hade tidigare varit omhändertagna och placerade i familjehem, men kom tillbaka till sin mamma förra våren efter beslut i kammarrätten.

I tillsynen undersöks om kommunen har agerat på rätt sätt i ärendet. Bland annat kommer de handlingar som finns hos kommunen i ärendet att granskas.

Kvinnan är misstänkt för att bland annat ha slagit barnen, rispat dem med spikar på benen och för att ha skurit ett av barnen under hakan med en kniv.

Stadsdelen motsatte sig att kvinnan skulle få tillbaka vårdnaden om barnen. Men rätten gav mamman rätt att få tillbaks vårdnaden om barnen.