Nordea ersätter för försvunna pengar

Banken Nordea måste ersätta en kvinna i Stockholm för att drygt sju miljoner kronor som försvann då de skulle föras över från ett konto i Monte Carlo till den svenska banken. Det har Högsta domstolen beslutat.

Men HD var oenig. Ett justitieråd tyckte inte att banken var skyldig att ersätta kvinnan för de försvunna miljonerna.