Fler läkarbesök med Vårdval Stockholm

Antalet läkarbesök i områden med låg medelinkomst har ökat i samband med att Vårdval Stockholm infördes i länet 2008. Samtidigt medförde vårdvalet att områden med med hög medelinkomst fått mer pengar till vården. Det visar en uppföljning av vårdvalet som landstinget låtit göra.

Enligt uppföljningen gjorde invånare som är listade på husläkarmottagningar som ligger i områden med låg medelinkomst fler läkarbesök år 2008 än de som var listade på mottagningar i områden med hög medelinkomst.

Utredningen är gjord av Karolinska institutets folkhälsoakademi på uppdrag av landstinget. Den visar också att fördelningen av pengar har förändrats i motsatt riktning. Resursökningen har varit större i områden med hög inkomst i jämförelse med områden med låg inkomst.

Anders Olsson är utredare vid hälso- och sjukvårdens förvaltning.

– Ja, då ska man ju se på vilket utgångsläge man hade innan vårdvalet, och sen på hur det ser ut idag. Men det är fortfarande så att områden med lägre medelinkomster har mer resurser till primärvården än de andra områdena, säger han.

Undersökningen visar också att läkarbesöken har ökat mest bland barn och äldre medan man i åldrarna 15-65 kan se en ökning som inte är lika kraftig.

Vårdvalet har enligt uppföljningen lett till en svag ökning av kostnaderna för primärvården. Men ökningen beskrivs som under kontroll.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se