Stockholmare semestrar utomlands

Åtta av tio Stockholmare föredrar att semestra utomlands enligt en undersökning som försäkringsbolaget IF låtit göra.
I övriga landet var det  6 av 10 som åkte utomlands på semester. Totalt 3500 besvarade frågor om sina resvanor i undersökningen.