Problem för papperslösa att få vård

Det är fortfarande problem för papperslösa att få sjukvård i länet, det skriver Röda korset i två brev till Socialstyrelsen.

Ett av fallen gäller en man som sökte hjälp hos en akutmottagning. Papperslösa har rätt till akutvård och prover togs, men mannen fick inte veta att en remiss skrivits till en annan läkare. Först när Röda korset hjälpte honom till en ny läkare fyra månader senare fick han besked om att han led av allvarlig njursvikt.
Papperslösa är personer som vistas i landet utan tillstånd - det kan röra sig om personer som fått avslag på en asylansökan, men ändå valt att stanna kvar.