Överbelastad sjukvård granskas

Socialstyrelsen har inlett en utökad granskning av tre storsjukhus i landet, bland andra Karolinska i Huddinge, efter larm om stora problem med överbeläggningar i sommar. Socialstyrelsen anser att de tre sjukhusen inte har grepp om situationen, skriver Dagens nyheter.

Patienter vårdas på ställen där de inte har tillgång till ringklocka, toalett och syrgas och risken för spridning av infektioner ökar när patienter tvingas flytta mellan avdelningar.

Socialstyrelsen har gjort granskningen med Arbetsmiljöverket som överväger att höja vitesbeloppen för att få landstingen att följa arbetsmiljölagen.