Krav på återbetalning från FMC

Landstinget har beslutat att kräva tillbaka pengar från Flyktingmedicinskt centrum (FMC), som bedrev vård för asylsökande. FMC ägs av vårdföretaget Avesina. Avtalet om vård av asylsökanden med företaget sades upp i mitten av juni efter att man hittat allvarliga brister i vården och nu vill landstinget ha tillbaka pengar.

Misstanken är att Flyktingmedicinskt centrum systematiskt skickat fakturor för patientbesök som aldrig har ägt rum, men i vilken omfattning vill man från landstingets sida inte uttala sig om innan granskningen är klar.

Centrets mottgningar i Fittja, Rissne och Södertälje registrerade under fjolåret omkring 50 000 patientbesök. När landstinget stoppade verksamheten i juni flyttades verksamheten brådstörtat över till länets vårdcentraler.

Det fanns farhågor från personalen, men än så länge, säger Henrik Almkvist, har det fungerat över förväntan.