VAXHOLM

Boende inlåsta på gruppbostad

Boende på en gruppbostad i Vaxholm har varit inlåsta i sina bostäder nattetid och nu riktar Länsstyrelsen allvarlig kritik mot Vaxholms kommun, som är huvudman för bostaden.

På gruppbostaden bor sex personer med funktionsnedsättning, som har behov av stöd och tillsyn dygnet runt.

Bostaden består av två tvåvåningshus och för att de två boende på övervåningarna inte ska kunna skada sig i trappan mellan våningsplanen, har man satt upp låsta halvdörrar till varje lägenhet, som de boende inte har möjlighet att öppna. På hela boendet har en personal funnits på plats nattetid, och när personal inte varit närvarande i bostaden, har personalen sett det som nödvändigt att låsa in de boende på övervåningen.

Detta riktar nu länsstyrelsen kritik emot. Enligt lagen, LSS, är de boende frivilligt på gruppbostaden och kan alltså aldrig låsas in. Ingrid Ekstedt är chef för socialförvaltningen i Vaxholm.

– Inlåsta har de ju inte varit anser jag, utan vi vill säkerställa att de inte kommer ut själva. Det är farligt för dem och handlar om deras säkerhet, säger Ingrid Ekstedt.

Enligt Länsstyrelsen måste kommunen ha tillräcklig bemanning på boendet, och byggnaden ska vara anpassad efter de boendes behov, så att de inte ska behöva vara inlåsta. Länsstyrelsen har krävt att kommunen vidtar åtgärder och man planerar nu upphandlingen och byggandet av en ny gruppbostad, som planeras bli klar nästa år. Men under tiden kommer de boende fortsätta att vara inlåsta när personal inte finns på plats, enligt Ingrid Ekstedt.