HD beviljar resning i vapenmål

En 26-årig man som dömts till fängelse för bland annat grovt vapenbrott beviljas resning av Högsta Domstolen. Orsaken är att det kommit fram nya uppgifter som visar att det var en infiltratör som anlitats av polisen som sålde vapen till honom.

Riksåklagaren har fått uttala sig och anser också att det finns skäl att pröva mannens dom igen, eftersom han kan ha utsatts för otillåten brottsprovokation. I Sverige är det inte tillåtet för polisen att provocera fram brott.

Det här innebär att domen mot mannen kommer att prövas igen i hovrätten.