Stockholm

Bilpooler får vänta på gratis parkering

I Stockholm får bilpooler själva bekosta sina parkeringsplatser - men i Göteborg ordnar kommunen gratis parkering, bland annat genom att upplåta mark för särskilda parkeringsplatser för bilpooler. Flera bilpooler som Radio Stockholm pratat med menar att staden skulle ha mycket att vinna på att göra samma sak.

I Stockholm finns det enligt Vägverket 122 stycken bilpooler, både kommersiella och kooperativa. Om man är med i en bil-pool så är man flera personer som samsas om en eller flera bilar och man betalar bara för tiden som man använder bilen. Grundtanken är bilpoolsbilar blir mer utnyttjade än andra bilar och kan därför ersätta ungefär 8 vanliga bilar.

I Göteborg låter man bilpooler använda kommunens parker-ingsplatser gratis. Men i Stockholm så vill man inte göra det eftersom man anser att det strider mot parkeringslagen. Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd i Stockholm har därför skrivt till regeringen och bett dem ändra lagstiftningen.

Ett alternativ är att låta bilpooler stå i kommunala parkerings-garage, vilket inte skulle gå emot lagen. En fråga som staden har diskuterat med parkeringsbolaget, enligt Ulla Hamilton. 

Men Mats Lindqvist (MP)  som sitter i Trafik- och renhållnings-nämnden i Stockholms stad tycker inte att  staden gör till-räckligt för att skaffa fram gratis parkeringsplatser till bilpooler. ahn menar att det som fungerar i andra städer också borde fungera här.