Fler anmäler bedrägerier och inbrott

Nästan 200 000 brott anmäldes i Stockholms län under första halvåret i år, enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet. De anmälningar som ökar är bedrägerier och inbrott.

Mer än 16 000 fall av bedrägerier anmäldes under första halvåret i år i länet. Dit hör till exempel databedrägerier och så kallade bluffakturor, som det kommit in många anmälningar om, nästan 3 000 här i länet.

Till de brottskategorier som ökar hör alltså även inbrott - drygt 10 000 anmäldes under första halvåret, en ökning med cirka 1 000 anmälningar. Även rånanmälningarna ökar, framför allt när det gäller personrån.

Däremot minskar anmälningarna om misshandelsbrott något - men det är en ytterst liten minskning, det handlar om cirka 200 brott mindre än under samma period förra året och det betyder att det fortfarande anmälts mer än 11000 fall av misshandel i länet under första halvåret.

Nytt i statistiken är att Brottsförebyggande rådet från och med juni börjat redovisa vilken anknytning offret har till den person som misstänks för brottet, något som är intressant just när det gäller misshandel.

Siffrorna visar att en stor andel av de som misstänks för misshandel mot kvinnor har en nära relation till offret, det kan till exempel handla om en pojkvän eller en sambo.

Under juni fanns en sådan relation mellan offer och misstänkt i 39 procent av anmälningarna om misshandel som skett mot kvinnor över 18 år inomhus. För män som misshandlats var motsvarande siffra att 5 procent av offren haft en nära relation till den misstänkte.