HD prövar inte dom i sexklubbshärva

Det blir ingen prövning i Högsta domstolen av den uppmärksammade hovrättsdomen i maj, där tre män, varav en före detta polis, dömdes för ekonomisk brottslighet.

Det står klart sedan HD beslutat att inte ge prövningstillstånd till männens överklagan.

Brotten ska ha skett i samband med att de bedrev sexklubbsverksamhet i Stockholm.