Fler dopningsbeslag på Arlanda

Antalet beslag av dopningsmedel som gjorts av tullen vid Arlanda ökade kraftigt under första halvåret i år. Totalt gjordes 378 beslag, att jämföra med 105 under samma period förra året.

Narkotikabeslagen minskade däremot från drygt 1200 beslag till knappt 900. Trots att antalet beslag av till exempel narkotikaklassade läkemedel minskat, så har det totala antalet beslagtagna tabletter ökat.

Under årets första sex månader beslagtog tullen över 210 000 tabletter av narkotikaklassad medicin.