Hårdare tag mot tömning av barlasttankar

Djur och växter som kommer med fartyg som trafikerar världshaven - när de tömmer sina barlasttankar - riskerar att konkurrera ut inhemska djur och växter i Östersjön.

Barlasttankar är stora behållare som är fyllda med vatten och som används för att balansera fartygen, de fylls och töms beroende på hur mycket last båtarna har.

För att undvika att havsflora och -fauna slås ut föreslå därför regeringen att reglerna skärps när det gäller hanteringen av vattentankar som fylls och töms i olika havsområden.