Dagvatten från broar i Mälaren renas

Vägverket håller på avsluta en 10-årig satsning på att rena dagvatten frånbroar i Stockholmsområdet. Sju reningsdammar/magasin ska byggas i östra Mälaren i år och nästa år.

Det berörda broarna är Vårbybron, Nockebybron, Drottningholmsbron, Gröndalsbron, Essingebron, Tappströmsbron samt Essingeleden vid Karlberg och Trekanten.

Tidigare rann förorenat dagvatten ut i Mälaren orenat. Nu ska regnvattnet istället fångas upp från vägen av hängrännor under broarna som leder dagvattnet till nybyggda anläggningar som renar det.