Långa fängelsestraff för knarkbrott

Det blev hårda fängelsestraff för sju av tio inblandade i en stor knarkhärva som Rikskriminalpolisen avslöjade i Stockhomsområdet förra året. Straffen varierar mellan omkring tio år till fjorton års fängelse.

Knarkligan avslöjades efter ett omfattande internationellt span-ingsarbete av svensk, norsk och holländsk polis.

Det var vid ett stort tillslag i höstas som polisen beslagtog 100- tals kilo narkotika och männen häktades.

Södertörns tingsrätt skriver i dagens dom att tre av männen har haft centrala roller i den omfattande och organiserade verksamheten, alla tre döms till 14 års fängelse. Två av dessa, som bland annat döms för att ha sålt stora mängder narkotika, ska solidariskt betala staten 1,5 miljoner kronor för att för-verka värdet av den sålda narkotikan.

Fyra av de dömda männen har medborgarskap i andra länder än Sverige. Tingsrätten anser att den brottslighet som de har gjort sig skyldiga till är "så allvarlig och inneburit ett sådant verkligt och allvarligt hot mot ett grundläggande samhälls-intresse att det finns skäl att utvisa dem från Sverige".

En av männen har dock i huvudsak levt sitt dagliga liv här i Sverige och har nyligen blivit pappa, därför anses hans anknytningsskäl väga över och han kommer inte utvisas.

De andra utvisas, en med förbud att återvända helt, och de övriga två utvisas med förbud att återvända på 15 år.