Tekniskt fel gav mindre i pension

Ett stort tekniskt fel hos pensionsförmedlaren Fora, har lett till att LO-anslutna på hela 15.000 företag fått sämre pension. Försenade premier har gjort att pensionsspararna gått miste om årets uppgång på börsen.

Genom ett tekniskt fel har medlemmar gått miste om hela eller delar av årets uppgång på börsen. Enligt LO har cirka 400.000 medlemmar drabbats i form av lägre avkastning på sitt sparande.

Exakt hur mycket pengar man förlorat varierar beroende på vilken form av sparande man valt. Det handla om både hundralappar och tusenlappar, enligt Aleksander Srndovic, klubbordförande på Holmen papper i Hallstavik i Norrtälje kommun, som upptäckte felet.