Höstens vägbygge ger risk för trafikkaos

I september börjar arbetena med att bygga fler filer på E4-E20 mellan Hallunda och Södertälje. För att öka kapaciteten ska vägen ska få tre körfält i vardera riktningen.

Sträckan är olycksdrabbad och har ofta långa köer i högtrafik. Runt 65 000 - 70 000 fordon passerar sträckan en vanlig dag och under byggtiden så blir det längre restid, enligt Vägverkets projektledare Kent Ericson.

-Det är ganska lång byggtid, vi kommer att hålla på i två år och vi har ambitionen att ha ambitionen att ha två körfält öppna hela tiden, men det är klart att det kommer att bli trafikomläggningar och sänkt hastighet och då kommer trafikanterna att märka av det här, säger Kent Ericson.

Nuvarande väg ska inte breddas. Istället byggs mittremsan igen vilket gör det möjligt med fler filer. Det gör att tillstånden för bygget går snabbare, men det innebär även att det bara blir två körfält i nordgående riktning vid Hallunda trafikplats.