stockholm

Svårt för anhöriga att ordna begravning

Det är ofta krångligt för privatpersoner att själva ordna en begravning när en anhörig gått bort. När stockholmaren Kjell Rindar ringde runt till olika begravningsbyråer stötte han på flera hinder.

Kjell Rindar ville själv organisera begravningen för sin livskamrat för att slippa dyra kostnader.

– Jag hade själv beställt tid i kapellet, jag hade kontaktat Skatteverket, gjort pappersarbete och annons förstås och sånt. Då ringde jag runt till olika byråer och då var man överlag ovillig att stå till tjänst med det specifika som jag ville köpa, säger Kjell Rindar.

Efter att till slut ha lyckats köpa bara kista, kistläggning och transport till Kapellet, började Kjell planera för själva begravningen. Han ville ha en öppen kista för att kunna ta ett personligt avsked. Då dök det upp ett nytt hinder.

– Då säger man på Skogskyrkogården att "vilken begravningsbyrå har du?". "Jag har ingen eftersom att jag har avslutat kontaktet med dem". Då säger hon att det måste finnas en begravningsrepresentant närvarande, säger Kjell Rindar.

Representanten behövs för att kontrollera att de sörjande inte lägger explosiva föremål, som till exempel en whiskyflaska i kistan. Kjell undrade då varför kyrkogårdspersonalen inte kunde kontrollera det. René Johansson på Stockholms Kyrkogårdsförvaltning ger följande förklaring.

– Dels har ju vi inte tid med sånt, och det är ju en kostnadsfråga. Då tar ju vi någonting från begravningsbyrån som dem kan ta betalt för, säger hon.

Men Kjell Rindar anser att det är hos de sörjande, och inte hos begravningsbyråerna, som Kyrkogårdsförvaltningen borde ha sina lojaliteter.

– Det som är betänkligt är ju att kommunala Kyrkogårdsförvaltningen faktiskt driver folk, som vill göra någonting själva, i händerna på byråerna för att betala ännu mer, säger han.

Per Shapiro
per.shapiro@sr.se