800 varslade i länet i juli

Antalet varsel i landet fortsätter att ligga högt. Cirka 3300 personer har hittills varslats om uppsägning under juli, att jämföra med 2400 under hela juli förra året, enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. I Stockholms län har drygt 800 personer varslats om uppsägning hittills i juli.