Kritik mot vårdavdelning efter dödsfall

Socialstyrelsen kritiserar en socialpsykiatrisk enhet i södra Stockholm, efter att en patient som tagis in på avdelningen enligt lagen om tvångsvård dog.

Patienten fick medicin mot sitt psykiatriska tillstånd, men hennes fysiska tillstånd försämrades och ytterligare någon eller några dagar senare hittades hon död. Det visade sig att hon bland annat led av lunginflammation.

Socialstyrelsen har granskat ärendet efter en lex Maria-anmälan och konstaterar bland annat att patienten flera gånger skrivits in i slutenvård utan att det journalförts, vilket inte heller skett med flera undersökningar och bedömningar i fallet.

Socialstyrelsen finner det också anmärkningsvärt att endast ett läkarbesök planerats för kvinnan under hela 2008.