30-tal demonstrationer vid ministermöte

På onsdag träffas EU:ländernas ministrar för rättsliga och inrikesfrågor, det så kallade rif-rådet, på Stockholmsmässan i Älvsjö i södra Stockholm. Flera demonstrationer är planerade i samband med mötet.

– Vi har ju ett trettiotal tillståndsgivna demonstrationer och vi räknar med att det också kommer dyka upp grupper som inte har sökt tillstånd. Om vi ser till rif-rådets möte så är det känsliga frågor. Det handlar om asylrätten, migrationsfrågor, rättsliga frågor, polis och tull. Det kan alltid finnas mindre grupper som bryter igenom som vi inte har kännedom om. Det måste man räkna med, säger Carin Götblad, länspolismästare i Stockholm.

På onsdag börjar det tre dagar långa mötet på stockholmsmässan med EU-ländernas ministrar för rättsliga och inrikes frågor. mötet är till för att diskutera det så kallade Stockholmsprogrammet, som innehåller frågor om polissamarbete, migration och informationsutbyte i EU. Mötet är en förberedelse inför ministerrådet, där det formella besluten om Stockholmsprogrammet tas.

Inför mötet på onsdag är flera hundra poliser extrainsatta. Annika Eriksson från polisen är kommenderingschef för EU-mötet på onsdag:

– Det handlar om eskorter fram och tillbaka till hotell och möteslokaler och ankomstplatser, det handlar om yttre bevakning av möteslokaler och hotellen, det handlar om inre bevakning på hotell och mötesplatser.

Polisen har förändrat sin strategi från hur de arbetade under EU-toppmötet i Göteborg 2001 då stora demonstrationer genomfördes.

– Bland annat så har hela den svenska polis genomgått en taktisk utbildning så man har samma sätt att arbeta. Vi har också ny bättre skyddsutrustning och vi har bilar som är utrustade så att de inte går att slå sönder med stenar, säger Carin Götblad.

Lotta Karlsmark
ann-charlotte.karlsmark@sr.se