Många fel på sjökort för skärgården

Trots att många sjökort över områden där många fritidsbåtar seglar är dåligt uppdaterade och innehåller många fel så prioriterar Sjöfartsverket bara de stora farlederna när svenskt vatten ska kartläggas. Anledningen är att Sjöfartsverket får sina pengar från stora handelsfartyg.

– Det bedrivs inte någon sjömätning alls i våra skärgårdar. Sker det en grundstötning kan vi få loss någon liten enhet som kan rekognosera närområdet men inte generellt, säger Svante Håkansson, nautiker på Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket varnar för att antalet grundstötningar kommer att öka i takt med att allt fler båtägare använder GPS i sina båtar. De sjökort som finns i många GPS-apparater innehåller många fel, något som  många fritidsbåtsägare inte är medvetna om.

Varje år lägger verket 60 miljoner kronor på att undersöka svenska farvatten och göra dem säkrare men eftersom att Sjöfartsverket får nästan alla sina pengar vi avgifter från handelsfartyg läggs resurserna också på de områden som trafikeras av de stora båtarna. Inget läggs på skärgårdsområdena där fritidsbåtarna kör.

– Eftersom det är handelssjöfarten som betalar Sjöfartsverkets verksamhet prioriterar vi deras områden, säger Ulf Gullne på Sjöfartsverkets farledsavdelning.

Trots att felaktiga sjökort och gps-navigering invaggar båtförare i falsk säkerhet på sjön tycker han ändå att Sjöfartsverkets prioritering av de stora farlederna är riktig.

– Jag tror att konsekvensen för liv och miljö blir allvarligare om en stor fartygsolycka sker än om en mindre olycka sker.

Tahir Yousef, SR Östergötland
tahir.yousef@sr.se