stockholm

Vårdföretag slarvar med patientuppgifter

Vårdföretaget Feelgood bryter mot patientdatalagen. Säkerheten är inte tillräcklig och det är för lätt att komma åt hemliga patientuppgifter hos företaget. Det konstaterar Datainspektionen efter en granskning.

Senast i oktober måste företaget Feelgood ha lämnat in en åtgärdsplan.

Datainspektionen misstänker att fler privata vårdgivare missköter sig och drar nu igång en större granskning.