SÖDERTÄLJE

Camping stämmer kommunen

Campingen Farstanäs i Södertälje stämmer kommunen efter att miljökontoret larmade felaktigt om otjänligt vatten på Farstanäs. Falsklarmet kostade campingen över en halv miljon kronor, enligt den anmälan som nu gjorts, skriver Länstidningen.

Det var i början av juni som nyheten spreds att åtta svenska bad svartlistats av EU, ett av dem var Farstanäs utanför Järna.

Men problemet var att miljökontoret gjort ett misstag i samband med provtagningarna och bedömningar av resultaten. Därför kräver campingen nu 672 000 kronor av kommunen, som kompensation för uteblivna inkomster.