Svininfluensafall i varje del av länet

Nu har tre fall av svininfluensa även konstaterats i Nykvarn i Södertälje kommun.

Enligt Bo Svenungsson biträdande smittskyddsläkare vid Smitttskydd Stockolm, som på Landstingets uppdrag förebygger smittspridning, finns fall nu spridda över alla delar hela länet.

Hittills finns 100 konstaterade fall av svininfluensa inom Landstingets upptagningsområde.  I landet som helhet hade 238 fall konstaterats på torsdagen. Men Bo Svenungsson säger till Radio Stockholm att siffrorna ständigt förändras.