Högre självmordrisk bland lågutbildade

Ungdomar och unga vuxna med låga betyg från grundskolan försöker oftare ta livet av sig än jämnåriga med höga betyg. Det visar en ny studie som omfattar nära 450 000 män och kvinnor.

Studien har gjorts av forskare vid bland annat Karolinska institutet och Stockholms universitet.

Resultatet visar att skolan lägger en viktig grund för den psykiska hälsan senar i livet, säger professor Anders Hjern säger till Upsala Nya Tidning.