Stockholms hamn klarar avfallet

Av de tolv största kryssningshamnarna i Östersjön är det bara tre som har tillräcklig kapacitet att emot kryssningsfartygens toalett- och avfallsvatten. Det handlar om hamnarna i Stockholm, Visby och Helsingfors.

Bristerna hos de övriga leder till att fartyget dumpar avfallet ute till havs med ökad övergödning som följd, enligt en undersökning av Världsnaturfonden.