Svart arbetskraft ökar på restaurangerna

Svart arbetskraft är ett ökande problem i restaurangbranschen speciellt i storstäderna.
Detta säger Arbetsmiljöverket efter att ha granskat restauranger i hela landet. Deras undersökning visar bland annat att antalet restauranger har ökat, men de registrerade anställda har blivit färre. Det tolkar verket som att det har blivit vanligare med svartjobb. Arbetsmiljöverket försöker bromsa problemet genom inspektioner och information. Enligt Claes Langenborg är det viktigt att de som jobbar svart förstår att de står utanför skyddsnätet och därför inte har samma rättigheter som vanliga anställda. Mats Hulth är vd för Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, och han håller med Arbetsmiljöverket om att svartjobb är ett växande problem i branschen.