Sachsska barnsjukhus räddat tills vidare

Sachsska barnsjukhuset blir kvar ett tag till. I början av september presenterade tjänstemännen i landstinget en lång lista med möjliga besparingar, och på listan fanns förslag om att flytta sjukhusplatserna på Sachsska till Huddinge sjukhus samt att göra om barnsjukhusets akutmottagning till närakut.
Men barnläkarna på sjukhuset menade att om akuten togs bort skulle trycket på det redan hårt belastade Astrid Lindgrensjukhuset öka. Stockholm har redan färre sjukhusplatser per barn än i övriga landet. Lars-Bertil Arvidsson, beställardirektör för vården i landstinget säger till Dagens Nyheter att något förslag om att spara på Sacchska inte är aktuellt nu, och att det tar längre tid att utreda barnsjuksvårdens framtid. - Vi kommer inte föreslå nån besparing på Sachsska just nu.