HD prövar dom mot poliser

Högsta Domstolen ska pröva om två poliser begick tjänstefel när de åkte från en biljardhall norr om Stockholm utan att skriva någon anmälan.
Poliserna hade kallats till hallen för att en man blivit slagen i huvudet. Poliserna har hävdat att mannen var mycket aggressiv, och att de vittnen som fanns till händelsen inte ville säga något. De ansåg därför att de inte hade tillräckligt mycket uppgifter för att skriva en anmälan, men tingsrätten delade inte den åsikten och dömde dem för tjänstefel. Nu ska alltså HD ta upp fallet.