Allt fler Stockholmare beroende av socialbidrag

Allt fler männniskor i Stockholm blir beroende av socialbidrag, vilket är ett trendbrott. Det senaste året har andelen Stockholmare som får socialbidrag ökat med 5,1 procent, enligt Stockholms stads utrednings- och statistikkontor. Det är framför allt yngre människor som i större utsträckning går till socialen idag.
I många år har socialbidragsberoendet minskat i Stockholm. Men nu har trenden vänt. Sedan i september förra året har antalet socialbidragstagare ökat i 13 av Stockholms 18 stadsdelar. Och det är en rejäl ökning med fem procent utslaget på hela Stockholms stad. Det visar siffror som Stockholms stads statistikkontor, USK, tagit fram åt Radio Stockholm. I Bromma, Katarina-Sofia, Vantör och Hässelby-Vällingby är ökningen störst. I Hässelby-Vällingby är antalet bidragstagare 12 procent fler än för ett år sedan.